Zelfzorg Thuisarts.nl – Huisartsenpraktijk De Es

Zelfzorg Thuisarts.nl

De huisartsen en praktijkmedewerkers werkzaam binnen Huisartsencoöperatie De Es handelen en behandelen volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Dit betekent dat wanneer u contact opneemt met de praktijk met een vraag over gezondheid, óók de voorlichting en het advies dat u krijgt gebaseerd zal zijn op die NHG-richtlijnen.

Zelfzorgmedicatie

Gebruikt u zelfzorgmedicatie zoals bijvoorbeeld homeopathische middelen (Sint Janskruid), pijnstillers (aspirine, paracetamol en dergelijke) of een ander middel dat niet door ons is verstrekt? Wij kunnen u nog beter adviseren als wij hiervan op de hoogte zijn. Wilt u het gebruik daarom aan ons melden?

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl geeft antwoord op vragen over ziektes en gezondheid. U vindt er betrouwbare informatie in begrijpelijke taal. Huisartsen gebruiken de website om uitleg te geven aan hun patiënten. Wanneer u klachten heeft of vragen over uw gezondheid, zoekt u waarschijnlijk informatie op internet. Huisartsen vinden het belangrijk dat u op internet betrouwbare informatie krijgt, zonder reclames. Daarom hebben huisartsen deze website voor u samengesteld. Zodat u vóór, tijdens en na uw bezoek aan de huisarts informatie kunt vinden.

thuisarts logo

Patiënteninformatie

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de website kiesBeter.nl ontwikkelt. Deze site geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en gezondheid en kan helpen bij het maken van bepaalde keuzes.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van de informatie nog (aanvullende) vragen heeft. Uiteraard kunt u hierover altijd (telefonisch) contact opnemen met één van onze praktijkmedewerkers. Ook in het geval van twijfel of bij medische klachten raden wij u aan om contact op te nemen met uw huisartsenpraktijk.