Zorgverzekering – Huisartsenpraktijk De Es

Zorgverzekering

Algemeen

Op 01 januari 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zw) ingevoerd in Nederland. Dit betekent dat iedereen die in Nederland woont of hier loonbelasting betaalt, verplicht is een zorgverzekering af te sluiten. Deze zorgverzekering heeft een wettelijk vastgesteld basispakket. Een zorgverzekeraar moet u accepteren voor het basispakket, ongeacht uw leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand.
Daarnaast is er de mogelijkheid om aanvullende verzekeringen af te sluiten. Elke zorgverzekeraar heeft daarin een ruime keuze. Let op: de zorgverzekeraar heeft niet, zoals bij het basispakket, een acceptatieplicht. Ook kan hij de premie aanpassen aan uw persoonlijke situatie.

Zorgverzekering binnen de huisartsenpraktijk

De kosten voor een (telefonisch) consult of visite worden door ons rechtstreeks bij uw verzekeraar ingediend. U ontvangt hiervan geen nota. Deze kosten hebben geen invloed op uw eigen risico.

Voor sommige medicijnen moet u bijbetalen. Dit heet de eigen bijdrage. De overheid heeft bepaald dat u vanaf 1 januari 2019 per jaar in totaal niet meer dan 250 euro bijbetaalt. U betaalde de eigen bijdrage tot nu toe altijd in de apotheek. Dat gaat nu veranderen. Voortaan stuurt uw apotheek de rekening naar uw zorgverzekeraar. Deze stuurt achteraf een rekening aan u.
Let op: de eigen bijdrage is niet hetzelfde als het eigen risico. Het eigen risico betaalt u voor alle soorten gezondheidszorg, behalve de huisarts. De overheid heeft het eigen risico vastgesteld op 385 euro per jaar. Meer informatie is te vinden via: Rijksoverheid

Om de declaraties zorgvuldig en correct uit te kunnen voeren is het belangrijk dat u wijzigingen in uw situatie, zoals het veranderen van zorgverzekeraar of verhuizen, zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft.

Informatie

Voor aanvullende of meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u graag naar uw eigen zorgverzekeraar. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling klantenservice, maar ook een bezoek brengen aan de betreffende website.

Alle zorgverzekeraars zijn aangesloten bij brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN). U kunt via zn.nl aanvullende (achtergrond)informatie vinden.